MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 117931

  GÜNCEL MEVZUAT


Muhtasar ve Prim Hizmet, Damga ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı (27.03.2023)

7440 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1) (25.03.2023)

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 5) (25.03.2023)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) (25.03.2023)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (25.03.2023)

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (24.03.2023)

SGK Genelgesi 2023/15 - 7440 sayılı Kanunda Yer Alan Deprem Yardımı (23.03.2023)

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ (23.03.2023)

SGK Genel Yazı: Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme (22.03.2023)

Emeklilik Sonrası Çalışmaya Devam Edecek Sigortalıların SGK Bildirim İşlemleri (22.03.2023)

SGK Genelgesi 2023/14 - 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması (21.03.2023)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Taslağı Hazırlanmıştır (17.03.2023)

7440 Sayılı Kanunun 10 Uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1) Taslağı Hazırlanmıştır (17.03.2023)

SGK Genel Yazı - 5510 Sayılı Kanunun Ek 23’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak İşlemler (16.03.2023)

SGK Genelgesi 2023/13 - 7438 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 95 inci Madde (16.03.2023)

Özel Bina İnşaatlarında Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabında Değişiklik Yapıldı (16.03.2023)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.03.2023)

EYT Genelgesi 2023/13 Yayınlandı (14.03.2023)

Ek Kurumlar Vergisi Getirildi (13.03.2023)

Varlık Barışından Yararlanmak İçin Son Gün 31 Mart 2023 (13.03.2023)

7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (12.03.2023)

SGK Genelgesi 2023/12 Asgari Ücret Desteği (08.03.2023)

7438 Sayılı EYT Yasasına İlişkin Bazı Sorular ve Cevapları (06.03.2023)

EYT Dosyası 2023 Yayınlandı (03.03.2023)

7438 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (03.03.2023)

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (03.03.2023)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6885) (03.03.2023)

EYT Emeklilik Yol Haritası! Aylık Bağlama Sürecinde Ne Yapacak? (Rehber) (02.03.2023)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/70 (02.03.2023)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Duyurusu (01.03.2023)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı (01.03.2023)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) (01.03.2023)

Defter Beyan Sistemi Duyuru (27.02.2023)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) (25.02.2023)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45) (25.02.2023)

SGK Genelgesi 2023/9 Yayınlandı (24.02.2023)

SGK Genelgesi 2023/8 (Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme) (24.02.2023)

Deprem Bölgesinde 7256 ve 7326 Sayılı Kanunların Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması (Karar Sayısı: 6831) (23.02.2023)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6830) (23.02.2023)

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (22.02.2023)

Meslek Mensuplarının Afet Durumlarında Dikkat Etmeleri Gereken Özellikli Hususlar Rehberi (21.02.2023)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 151 (17.02.2023)

GİB E-Beyanname Duyuru (17.02.2023)

Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen Elazığ İli İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Duyurusu (17.02.2023)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 15) (17.02.2023)

Deprem Nedeniyle Hizmet Binaları Zarar Gören Vergi Dairelerinin Faaliyetlerinin Yerine Getirileceği Yerler Hakkında Duyuru (16.02.2023)

Deprem Bölgesindeki Meslektaşlarımızın ve Aday Meslek Mensuplarımızın Çalışmalarını Kolaylaştırıcı Önlemlerimiz… (16.02.2023)

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi Yayınlandı (16.02.2023)

Dağıtılmış Kar Payı Sayılan Tutarlar Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranı %0'a Düşürüldü (15.02.2023)

Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinin Vergisel Sonuçları İle Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni (15.02.2023)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6791) (14.02.2023)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6790) (14.02.2023)

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6789) (14.02.2023)

06.02.2023 Tarihli Depremden Etkilenen İllerde SGK'ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapıldı (14.02.2023)

Depremin Ticari ve Mali Hayata Yönelik Tahribatını Azaltmak İçin Alınması Gereken Acil Önlemler (14.02.2023)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 150 (14.02.2023)

Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni Hakkında Duyuru (10.02.2023)

TESMER Duyuru (10.02.2023)

06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen İllerde SGK'ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelendi (09.02.2023)

Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu (09.02.2023)

Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru (09.02.2023)

2023 Yılı Şubat Ayı Aylıklarının Ödenmesine İlişkin Genelge (09.02.2023)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi (08.02.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 548) (08.02.2023)

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu... Vergi yükümlülükleri ertelendi (07.02.2023)

Dolmuş İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı %1,5 Olarak Belirlendi KDV İadesi Talebinde Bulunabilecek Asgari Tutar 2.000 TL Olarak Belirlendi (02.02.2023)

SGK Genelgesi 2023/7 - Proje Bazında Desteklenen Yatırımlarda Sigorta Primi Teşviki (02.02.2023)

E-Beyanname: Konaklama Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru (01.02.2023)

E-Beyanname: Turizm Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru (01.02.2023)

E-Beyanname: Ba-Bs Bildirimlerinde Yapılan Değişiklik (01.02.2023)

Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarının Belirlenmesi ile 6/2/2019 Tarihli ve 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6775) (28.01.2023)

Personele yapılan ücret ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı - Özelge (27.01.2023)

2023 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı (26.01.2023)

Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2023'e Kadar Yaptırılması Gerekiyor (26.01.2023)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6728) (26.01.2023)

2023 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (25.01.2023)

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (25.01.2023)

Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar ile Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutanlara POS Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (19.01.2023)

SGK Genel Yazı: 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2023/Ocak Artışları (19.01.2023)

SGK Genel Yazı: Yurt Dışı Borçlanması veya Sözleşme Kapsamında Hizmet Birleştirmesi Yoluyla Aylık Bağlananların Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Bireylerinin Tespiti (19.01.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546) (18.01.2023)

252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2023 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir (16.01.2023)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri İle Belirlenenden Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Değer Artış Fonu Hesabının Oluşturulmasına İlişkin Açıklamalarda Bulunuldu (16.01.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 547) (14.01.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 545) (14.01.2023)

7431 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (13.01.2023)

2023 Yılında Sigortalı Başına 400 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir (12.01.2023)

1 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı (10.01.2023)

Karar Defteri'nin Kapanış Tasdiki ve 2023'te Kullanılacak Defterlerin Ara Tasdikleri 31.01.2023 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir (10.01.2023)

Muhasebe ve Müşavirlik Ücretleri Eridi (09.01.2023)

SGK Genelgesi 2023/3 - Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (06.01.2023)

Asgari Ücret Ödemelerinin Banka, PTT ve Özel Finans Kurumları Yoluyla Yapılması Gerekmektedir (06.01.2023)

SGK Genelgesi 2023/1 :7417 Sayılı Kanunun Kurumumuz Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması (04.01.2023)

Defter Beyan Sistemi Duyuruları (02.01.2023)

Defter Beyan Sistemi Duyuruları (02.01.2023)

2023 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi (30.12.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544) – VUK 544 (30.12.2022)

2023 SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46) – YMM Tasdik Raporu (30.12.2022)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 322) (30.12.2022)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323) (30.12.2022)